Posts Tagged With: hard yaoi

[Yaoi dịch]: Hắc miêu nam hữu – Đặc điển


(ĐÃ THÊM LINK DOWN ĐẶC ĐIỂN + MỘT SỐ BÀI HÁT THEO YÊU CẦU CỦA CÁC BẠN)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẮC MIÊU NAM HỮU ĐÍCH NGOẠN PHÁP (ĐẶC ĐIỂN)

Nguyên tác và họa: Aya SAKYO

Edit và dịch: Khánh Thất

Thể loại: hard yaoi, 18+, nhân thú, Vương báo tử điện ảnh x Hắc miêu lạm giao

Sau cái thời gian để mọi người vote chọn lựa, tính đến cuối ngày 10/3/2013 thì tổng số phiếu là 93, Hắc miêu có 72 phiếu > Triêu Trườnng có 21 phiếu (Mèo đen nhà ta quá áp đảo ~~~~ )

Hiện nay dù wa thời gian bình chọn nhưng vẫn có nhiều bạn tiếp tục vote! (Nay đã 190 phiếu)

KT rất vui vì đã được mọi người ủng hộ nhiệt tình như vậy đó *ôm hun* :)

001

001

Continue reading

Categories: Download Yaoi/Manhua | Tags: , , , , , | 41 phản hồi

[Yaoi dịch]: Hắc miêu nam hữu đích ngoạn pháp – Phiên ngoại


HẮC MIÊU NAM HỮU ĐÍCH NGOẠN PHÁP (PHIÊN NGOẠI)

Nguyên tác và họa: Aya SAKYO

Edit và dịch: Khánh Thất

Thể loại: hard yaoi, 18+, nhân thú, Vương báo tử điện ảnh x Hắc miêu lạm giao

Cảnh báo

2

1
1 Continue reading

Categories: Download Yaoi/Manhua | Tags: , , , , | 68 phản hồi

[Yaoi dịch]: Hắc miêu nam hữu đích ngoạn pháp (End)


HẮC MIÊU NAM HỮU ĐÍCH NGOẠN PHÁP (END)

Nguyên tác và họa: Aya SAKYO

Edit và dịch: Khánh Thất

Thể loại: hard yaoi, 18+, nhân thú, Vương báo tử điện ảnh x Hắc miêu lạm giaoContinue reading

Categories: Download Yaoi/Manhua | Tags: , , , , | 85 phản hồi

[Yaoi dịch]: Hắc miêu nam hữu đích ngoạn pháp (C5)


HẮC MIÊU NAM HỮU ĐÍCH NGOẠN PHÁP (C5)

Nguyên tác và họa: Aya SAKYO

Edit và dịch: Khánh Thất

Thể loại: hard yaoi, 18+, nhân thú, Vương báo tử điện ảnh x Hắc miêu lạm giao

Continue reading

Categories: Download Yaoi/Manhua | Tags: , , , , , , | 35 phản hồi

[Yaoi dịch]: Hắc miêu nam hữu đích ngoạn pháp (C4)


HẮC MIÊU NAM HỮU ĐÍCH NGOẠN PHÁP (C4)

Nguyên tác và họa: Aya SAKYO

Edit và dịch: Khánh Thất

Thể loại: hard yaoi, 18+, nhân thú, Vương báo tử điện ảnh x Hắc miêu lạm giao

Ui ~ mn thấy tay anh báo tử đang nắm cái gì hem? *chớp chớp*đỏ mặt*

Continue reading

Categories: Download Yaoi/Manhua | Tags: , , , , | 11 phản hồi

[Yaoi dịch]: Hắc miêu nam hữu đích ngoạn pháp (C3)


HẮC MIÊU NAM HỮU ĐÍCH NGOẠN PHÁP (C3)

Nguyên tác và họa: Aya SAKYO

Edit và dịch: Khánh Thất

Thể loại: hard yaoi, 18+, nhân thú, Vương báo tử điện ảnh x Hắc miêu lạm giao

Continue reading

Categories: Download Yaoi/Manhua | Tags: , , , , , , , | 9 phản hồi

[Yaoi dịch]: Hắc miêu nam hữu đích ngoạn pháp (C2)


HẮC MIÊU NAM HỮU ĐÍCH NGOẠN PHÁP (C2)

Nguyên tác và họa: Aya SAKYO

Edit và dịch: Khánh Thất

Thể loại: hard yaoi, 18+, nhân thú, Vương báo tử điện ảnh x Hắc miêu lạm giao

Continue reading

Categories: Download Yaoi/Manhua | Tags: , , , , , , , , , | 16 phản hồi

[Yaoi dịch]: Hắc miêu nam hữu đích ngoạn pháp (C1)


HẮC MIÊU NAM HỮU ĐÍCH NGOẠN PHÁP

CHAP 1

Nguyên tác và họa: Aya SAKYO

Edit và dịch: Khánh Thất

Thể loại: hard yaoi, 18+, nhân thú, Vương báo tử điện ảnh x Hắc miêu lạm giao

Continue reading

Categories: Download Yaoi/Manhua | Tags: , , , , , , | 51 phản hồi

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 461 other followers