Posts Tagged With: khánh trúc nan thư

Bảo vệ: Phần 3: (KTNT) Tiểu Kê sinh đản ký


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Categories: Phiên ngoại Khánh trúc nan thư chi Tiểu Kê sinh đản ký | Nhãn: , , , , , , , , | Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Phần 2: (KTNT) Tiểu Kê sinh đản ký


Tác giả: Tự Từ

Dịch: Lão đại QT

Editor: Khánh Thất

————oOo———–

Sau khi đến Phúc Lai khách điếm, đi vào gian phòng, đầu bếp bưng vào vài món thức ăn tươi ngon thơm ngát, cùng với nồi đất và chén đĩa, bên dưới là bếp lò, lửa cháy đỏ rực, trong nồi canh sôi sùng sục, mỗi một món hương vị bay phảng phất khắp nơi, thấy vậy Lan Khánh hai tròng mắt cũng trừng lớn lên. Tiếp tục đọc

Categories: Phiên ngoại Khánh trúc nan thư chi Tiểu Kê sinh đản ký | Nhãn: , , , , , , , , | 6 phản hồi

[Nhạc hoa]: Thanh Minh thượng hà đồ


Ca khúc: 清明上河图 (Thanh Minh thượng hà đồ)

(Tạm dịch: Tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh Minh)

Ca thủ: Lý Ngọc Cương

Nhạc và lời: Cao Tiến

Dịch: Lão QT

Edit: Khánh Thất Tiếp tục đọc

Categories: Nhạc Hoa | Nhãn: , , , , , , , , , | 10 phản hồi

Phần 1: (KTNT) Tiểu Kê sinh đản ký


Tác giả: Tự Từ

Dịch: Lão đại QT

Editor: Khánh Thất

———-0Oo———-

Lan Khánh đại náo hoàng thành, sau lại bởi vì có miễn tử kim bài mà bình an thoát hiểm, Tiểu Thất theo Lan Khánh trở về Quy Nghĩa huyện, liền tại nơi này sinh sống.

Mặc dù ngẫu nhiên cũng nhận được mệnh lệnh về Di Hoa cung cùng Tô Tuyết lâu xử lý công vụ, nhưng Yến Phù Hoa giao cho hắn hỗn tạp sự tình đã ít đi rất nhiều, ý tứ của tứ sư tỷ cũng là muốn cho hắn chuyên tâm chiếu cố Lan Khánh. Tiếp tục đọc

Categories: Phiên ngoại Khánh trúc nan thư chi Tiểu Kê sinh đản ký | Nhãn: , , , , , | 3 phản hồi

Nội dung giản giới: (KTNT) Tiểu Kê sinh đản ký


Tác giả: Tự Từ

Dịch: Lão đại QT

Editor: Khánh Thất

—0O0—

Nội dung giản giới

Diên Lăng Nhất Diệp là tên yêu tinh hại người! Không có việc gì lại ở đại sư huynh trước mặt nói cái gì mà… Tiếp tục đọc

Categories: Phiên ngoại Khánh trúc nan thư chi Tiểu Kê sinh đản ký | Nhãn: , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?